Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Długołęka została zakończona.


Ze względu na brak miejsc rekrutacja uzupełniająca nie będzie prowadzona. W razie pytań dotyczących przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prosimy o kontakt bezpośrednio z placówką. Dane kontaktowe do placówek są dostępne w zakładce Informator o ofercie.


Szczegółowy harmonogram przebiegu rekrutacji dostępny jest w menu po lewej stronie.