Postępowanie rekrutacyjne

Data:
od: 27-03-2024 godz. 12:00 do 03-04-2024 godz. 15:30

Zdarzenie:

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Data:
do 25-04-2024

Zdarzenie:

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

Data:
od 30-04-2024 godz. 15:30

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Data:
od: 01-05-2024 do 08-05-2024

Zdarzenie:

Potwierdzenie przez rodziców kandydata wyboru danego publicznego przedszkola lub danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w postaci elektronicznej na platformie lub pisemnej deklaracji w przedszkolu, oddziale przedszkolnym

Data:
od 10-05-2024 godz. 15:30

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Postępowanie uzupełniające

Data:
od: 04-06-2024 godz. 12:00 do 07-06-2024 godz. 15:30

Zdarzenie:

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Data:
od: 14-06-2024 do 18-06-2024

Zdarzenie:

Potwierdzenie przez rodziców kandydata wyboru danego publicznego przedszkola lub danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w postaci elektronicznej na platformie lub pisemnej deklaracji w przedszkolu, oddziale przedszkolnym

Data:
od 21-06-2024 godz. 15:30

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych